Det store bildet og et utvalg skråblikk-videoer

Medarbeidersamtale med ansatt

Det er mange som mener mangt om medarbeidersamtaler, og som har lite erfaring med det som faktisk fungerer – det som gjør at disse strategiske samtalene legger gode føringer og rammer for hverdagssamtalene. Det er ingen motsetning mellom løpende feedback, kontinuerlig forbedring og det å ha en eller to strategiske samtaler i året – tvertimot styrker strategiske og operative samtaler hverandre hvis en jobber på en sunn og smart måte.

Vi tenker at det må forskes mer og lyttes mer på de virksomheter som har fått det til. Forskning, bl.a. fra BI, har sålangt primært vært gjennomført i miljøer med utilstrekkelig evne eller motivasjon for dette viktige arbeidet. Men heldigvis er det noen som viser vei og som får det til. Hva er det de gjør, og som beviselig fungerer? Det er nemlig flere og flere som får det til, og forfatteren av boken Medarbeidersamtalen 2.0 har opplevd et signifikant løft i et tre-sifret antall virksomheter i Norge samt noen i Sverige.

Fellesnevneren for disse er at de har:

– tydelige ambisjoner og visjoner
– god og gjennomtenkt forankring
– tydelig ansvarliggjøring av alle parter (ledelse, HR, medarbeidere)
– svært gode forberedelser, tilpasset ledelse
– tilstrekkelig økter med samtaletrening
– systematisk oppfølging

Forfatterens erfaringer viser at ledere som utvikler verktøy i samråd med medarbeiderne, har helt andre resultater enn de som ikke forankrer dypt og bredt nok. Smart involvering er helt nødvendig, og vi opplever at kombinasjonen av medarbeiderskap og strategiske samtaler er en god kobling. Å tilpasse agenda og atferd til den enkelte er helt nødvendig, men dette gjøres i liten grad (altfor mange steder). Tilpasset ledelse er avgørende.

Her er linken til et utvalg av de videoene som vi bruker i kurs-sammenheng og som subtil underholdning!

Boken bestilles her.

et utvalg av de videoene som vi bruker i kurs-sammenheng
Et utvalg av videoene som vi bruker i kurs-sammenheng

Patrick Glavin som lederPatrick Glavin som leder,Vegard Westreng som medarbeider

Patrick Glavin, businessmastering konsulent
Patrick Glavin, businessmastering konsulent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *