Medarbeidersamtale

En god medarbeidersamtale er et av de det mest forsømte instrument, eller verktøy i norsk arbeidsliv. I Medarbeidersamtalen 2.0 jobber vi med å styrke effekten av dette verktøyet ved å gi mer fokus på det som virkelig betyr noe.

Medarbeidersamtalen 2.0 - et radikalt skifte i hvordan vi tenker medarbeidersamtale

Bedre medarbeidersamtale med Medarbeidersamtalen 2.0

Bokens misjon er å bidra signifikant på veien til en mer profesjonell og systematisk tilnærming til menneskelig utvikling. Slik skaper vi den lærende organisasjonen – i samskaping mellom mennesker som er opptatt av å skape den gode dialogen, bygge riktig kompetanse og til slutt holde seg til den planen som er avtalt i samtalene. Den gode dialogen skaper økt innsikt i hva som motiverer oss, det som driver oss og hvilke kompetansegap som skal gis oppmerksomhet.

Bestill den her

Rune SEMUNDSETH

Tankevekker Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor lederskap, medarbeidersamtale og medarbeiderskap. Han er initiativtaker/medforfatter til den kjente boken «Rosinen i pølsa», og forfatter av en rekke bøker som til sammen har solgt over 40 000 eksemplarer. Sist medgründer i selskapet Businessmastering AS, som står bak det markedsledende konseptet businessmastering; verktøy og – metoder for lederskap og medarbeiderskap samt beslektede temaer som målstyring og selvledelse.

Det store bildet og et utvalg skråblikk-videoer

Det er mange som mener mangt om en god medarbeidersamtale, og som har lite erfaring med det som faktisk fungerer – det som gjør at disse strategiske samtalene legger gode føringer og rammer for hverdagssamtalene. Det er ingen motsetning mellom løpende feedback, kontinuerlig forbedring og det å ha en eller to strategiske samtaler i året…

Aktuelt

Medarbeidersamtalen 2.0

Boken inviterer til refleksjon og til konkret og praktisk prosesshjelp. Hvordan griper vi dette an? Bokens misjon er å bidra signifikant på veien til en mer profesjonell og systematisk tilnærming til menneskelig utvikling.

Om medarbeidersamtalen

En profesjonell medarbeidersamtale handler primært om medarbeideren, er definitivt lengre enn eksempelvis månedlige prestasjonssamtaler, mer systematisk og forberedt og omhandler normalt litt større temaer enn den dagligdagse/kortsiktige dialogen. Den er altså

 • planlagt (hensiktsmessige ellementer, passe stort skjema og samtidig individtilpasset opplegg),
 • utviklingsorientert (gjerne gap-analyse),
 • periodisk tilbakevendende og
 • forpliktende for både leder og medarbeider (frister og ansvar).

Viktige temaer er medarbeiders behov for faglig og personlig utvikling samt medarbeiders rolle, verdi og tilhørighet i virksomheten. Relasjonskompetanse, klima og samarbeidsforhold er også sentralt. De aller fleste virksomheter i Norge gjennomfører medarbeidersamtaler i en eller annen form. Noen kaller det utviklingssamtale, andre kaller det strategisk samtale (hvilket det vitterlig er). Uansett navn på samtalen er det åpenbart at mange har negative assosiasjoner til ordet «medarbeidersamtale». Noen har derfor endret navnet på samtalen. Jeg tror det viktigste er å endre prosessene og innholdet i denne strategiske samtalen. Navnet er ikke det viktigste. Vi foretrekker å kalle den «medarbeidersamtale», da det finnes mange utviklingssamtaler, både strategiske og operative. «Medarbeidersamtalen» er derfor mer presist enn «utviklingssamtalen».

Summen av alle strategiske og operative samtaler kan gjerne samlet kalles «medarbeidersamtalene»

Strategiske samtaler, foruten medarbeidersamtalen, kan være

 • forventningskontrakten (gjensidig avklaring av forventninger mellom leder og medarbeider)
 • ferdighetskontrakten (hvilke ferdigheter er viktigst i rollen, nå og/eller fremover)
 • lønnskontrakten / lønnsavtalen

Operative samtaler bygger på de strategiske, og setter medarbeider og relasjon i fokus,

 • Varighet og navn på operative samtaler: Denne type samtaler kalles ofte 1:1-samtaler eller prestasjonssamtaler, varer 45-60 minutter.
 • Frekvens: gjerne en gang i måneden (eler en gang i kvartalet),
 • Hvordan: arrangeres gjerne av type «Walk&Talk», tilsvarende MAT-praten.
 • Innhold:
  • Kort intro : «Status akkurat nå» / «Top of mind» (jobb/privat)
  • Oppfølging milepæler og frister
  • Hva trenger du av meg for å levere?
  • Ferdigheter – følt progresjon? (basert på ferdighetskontrakt)
  • Feedback (vekst/strekk og anerkjennelse)
  • Tilbakemelding til meg som leder og til vår relasjon.
  • Hva er bra og hva kan bli enda bedre?
  • Fokus frem til neste operative samtale (1:1 eller prestasjonssamtale)

Mer om enkelte av verktøyene som benyttes i Medarbeidersamtalen 2.0:

Mer om teamet og selskapet bak Medarbeidersamtalen 2.0 finner du på www.businessmastering.no